โรงแรมออร์คิด
ที่อยู่ 199 ม.4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
โทรศัพท์ 044-278323-7


สวิสเฮาส์
78 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ม.4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
โทรศัพท์ 081-9667098